Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Vize českého pohřebnictví 2050

Ze vzniku spolku „Poslední stopa“ máme ohromnou radost. Už skoro desetiletí prošlapáváme cestu českému přírodnímu pohřebnictví, ale dosud tu chyběla organizace, která by se věnovala změnám legislativy. A teď ta organizace nejen existuje, ale navíc ji tvoří tak nadaní, schopní, zajímaví a po všech stránkách svěží lidé, že vůbec nepochybujeme o tom, že české pohřebnictví promění.

Velikonoce

Svatý týden před Velikonocemi:

Kdy přesně začíná a končí, jaké má tradice?
Proč se předvelikonočnímu týdnu říká pašijový, kdy přesně začíná a končí a od čeho se vlastně odvodilo pojmenování jeho jednotlivých dnů?

Kdy začíná a končí pašijový týden?
Pokud jde o dny, které patří do předvelikonočního pašijového týdne, mnoho lidí v tom nemá úplně jasno. Jak to přesně je podle České biskupské konference? Svatý týden začíná Květnou nedělí, která se slaví týden před Velikonocemi a letos vychází na 2. dubna 2023. Pašijový týden pak končí tzv. velikonoční vigilií. Tak se říká noci ze soboty na velikonoční neděli, tedy noci, kdy vstal  Ježíš Kristus z mrtvých.

Zvyky a tradice pašijového týdne
Celý pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím, což jsou biblická vyprávění, kterými si lidé připomínají utrpení Ježíše Krista. Pojem pašije je odvozen z latinského passio, což znamená právě utrpení  a co symbolizují jednotlivé dny?

Květná neděle byla celá ve znamení svěcení kočiček, které měly podle lidové tradice ochrannou moc. A neobyčejné schopnosti mají prý také lidé, kteří se právě v tento den narodili.

Modré pondělí je pojmenované podle německého „blau“. To kromě modré barvy, do které se       v tento den zdobily kostely, znamená také „neschopný práce“. V tento den tak bylo lidem podle tradice zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.

Šedivé úterý získalo své pojmenování zřejmě podle toho, že hospodyně v tento den vymetaly pavučiny. Dále se bílilo a myla se okna. Tomuto dni se říkalo také Žluté úterý, asi podle slunečního světla, které se po úklidu opět dostalo dovnitř.

Škaredá středa symbolizuje den, kdy Jidáš zradil Ježíše a před tím se prý na něj škaredil.              V domácnostech se uklízelo a hlavní bylo vymetání komínů. Odtud také pochází další lidový název: Sazometná středa.

Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila nemocem. Také se sel len a hrách, protože vše, co se v tento den zaselo, dobře prospívalo.

Velký pátek připomíná utrpení Ježíše Krista, který byl v tento den odsouzen, ukřižován a pohřben. V Erbenově Kytici se vypráví, že se v tento magický den otevírají poklady.

Bílá sobota byla ve znamení smutku u Ježíšova hrobu. Večer a v noci pak nastávají oslavy Kristova vzkříšení.

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz