Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Vsyp s obřadem – obřad

  • Obřad
  • Květiny
  • Údaje

    Zpopelnění s obřademPohřbení do země nebo hrobky s obřademZpopelnění bez obřaduVsyp s obřadem

    civilnícírkevnívlastní

    Osnova pro řečníka

    reprodukovanáživé provedenídechovka

    Přehled reprodukované hudby


    Zajištění smutečního obřadu včetně smutečního řečníka, hudebního doprovodu, církevního zástupce, fotografa, videonahrávky, projekce fotografií

    Zajistíme termín konání obřadu v kostelích, smutečních síních a domech smutku. Nabídneme Vám výběr z reprodukované hudby, můžete přinést i vlastní nahrávky. Živá hudba – provedení varhany, housle, může být doplněna zpěvem. Dechovka do průvodu i v komornějším seskupení. Řečník sestaví projev dle dotazníku, sami určíte jaké životní události má zmínit, lze domluvit i osobní schůzku, konečnou verzi můžete korigovat mailem předem. U církevního zástupce domluvíme osobní schůzku a vhodně doplníme hudební produkcí, obřady v kostelích se řídí pravidly té které církve.

    Provedeme Vás celým obřadem.

    Dotazník ke stažení.

    Smuteční síň Nový Jičín, Hřbitovní 889/72 Nový Jičín

    Kostel Nejsvětější Trojice, Janáčkovy sady Nový Jičín

    Smuteční síň Hranice, Hřbitovní 753 Hranice

    Kostel Stětí sv.Jana Křtitele, Masarykovo náměstí 47 Hranice

     

    Zajištění rozloučení v úzkém rodinném kruhu, ekologického pohřbu nebo pohřbu bez smutečního obřadu

    Zajištění smutečního obřadu v úzkém rodinném kruhu s vyloučením veřejnosti včetně hudebního doprovodu, řečníka, církevního zástupce, projekce fotografií.

    U ekologického pohřbu nabízíme pohřbení v dřevěné rakvi bez povrchové úpravy se lněným vybavením, nabídneme lněný rubáš a posléze i urnu pro zpopelněné ostatky z rozložitelného materiálu.

    U pohřbu bez obřadu převezeme zemřelého do místa pohřbení bez účasti rodiny za dodržení všech důstojných podmínek, na přání pozůstalých lze provést identifikaci.

    Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz