Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Varianty pohřbu

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se o převoz zemřelého z místa úmrtí, nebo dočasného uložení, do krematoria a zpopelnění bez smutečního obřadu v obřadní síni. Tato možnost nevylučuje krátké rozloučení bezprostředně před samotnou kremací, jedná se o exkluzivní službu, kterou poskytují ne všechna krematoria.

Objednat online

Zpopelnění s obřadem

Smuteční obřad, který probíhá v obřadní síni, v kostele nebo doma, a to za účasti rodiny, přátel a známých, nebo jen v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý převezen ke zpopelnění do krematoria. Zpravidla zahrnuje hudební produkci, řečníka a květinové dary.

Objednat online

Pohřbení do země nebo hrobky s obřadem

Smuteční obřad, který probíhá v obřadní síni, v kostele, jen na hřbitově nebo doma, a to za účasti rodiny, přátel a známých, nebo v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý pohřben do hrobu nebo do hrobky na hřbitově. Zpravidla zahrnuje hudební produkci, řečníka, květinové dary, výkop hrobu nebo odkrytí hrobky a nosiče.

Objednat online

Vsyp s obřadem

Varianta, která může následovat po zpopelnění a dovozu zpopelněných ostatků zemřelého. Probíhá na vsypové loučce na hřbitově. Za asistence správce hřbitova je popel zemřelého vsypán do předem připravené jamky. Tento úkon je zpravidla doprovázen hudební produkcí a probíhá za účasti rodiny.

Objednat online

Přehled služeb

Nepřetržitá pohotovostní služba pro převozy zemřelých z místa úmrtí

Naši pracovníci provádějí převozy speciálně upravenými certifikovanými vozidly. Převoz můžete zařídit telefonicky na bezplatné lince v kteroukoliv dobu nebo osobně v kanceláři pohřební služby v provozní době. Provádí se vždy ve dvou pracovnících, kteří jsou schopni na místě obléci a upravit zemřelého a poradit v dalších krocích.

 

Úprava zemřelého (vyšší hygienické zaopatření)

Certifikovaná profesionální úprava zemřelého.

Balzamace

Nabízíme možnost lehké balzamace, tedy částečného zakonzervování těla zemřelého na dobu nezbytně nutnou nebo určitou. Skládá se ze dvou složek: zevní, do které patří základní služba jako očista zemřelého, odstranění tělních nedostatků po nehodách až po kosmetiku a makeup. Druhou složkou, která se neprovádí vždy, ale je nutná při repatriaci (převozu zemřelých do i ze zahraničí) je konzervace lidského těla pomocí konzervačních látek za účelem časově omezeného zabránění rozkladných procesů v těle zesnulých. Dnes je tuto metodu uchování těla nutno použít při převozu zesnulého do 63 zemí světa.

Zajištění smutečního obřadu včetně smutečního řečníka, hudebního doprovodu, církevního zástupce, fotografa, videonahrávky, projekce fotografií

Zajistíme termín konání obřadu v kostelích, smutečních síních a domech smutku. Nabídneme Vám výběr z reprodukované hudby, můžete přinést i vlastní nahrávky. Živá hudba, dechovka do průvodu i v komornějším seskupení. Řečník sestaví projev dle dotazníku, sami určíte jaké životní události má zmínit, lze domluvit i osobní schůzku, konečnou verzi můžete korigovat mailem předem. U církevního zástupce domluvíme osobní schůzku a vhodně doplníme hudební produkcí, obřady v kostelích se řídí pravidly té které církve.

Provedeme Vás celým obřadem.

Dotazník ke stažení.

Smuteční síň Nový Jičín, Hřbitovní 889/72 Nový Jičín

Kostel Nejsvětější Trojice, Janáčkovy sady Nový Jičín

Smuteční síň Hranice, Hřbitovní 753 Hranice

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele, Masarykovo náměstí 47 Hranice

 

Zajištění rozloučení v úzkém rodinném kruhu, ekologického pohřbu nebo pohřbu bez smutečního obřadu

Zajištění smutečního obřadu v úzkém rodinném kruhu s vyloučením veřejnosti včetně hudebního doprovodu, řečníka, církevního zástupce, projekce fotografií.

U ekologického pohřbu nabízíme pohřbení v dřevěné rakvi bez povrchové úpravy se lněným vybavením, nabídneme lněný rubáš a posléze i urnu pro zpopelněné ostatky z rozložitelného materiálu.

U pohřbu bez obřadu převezeme zemřelého do místa pohřbení bez účasti rodiny za dodržení všech důstojných podmínek, na přání pozůstalých lze provést identifikaci.

Výběr rakve

Zhotovení květinových darů a dodání na místo obřadu

Zprostředkujeme zhotovení kytice na rakev, věnců a kytic na položení nebo do vázy, vazba může být ze živých květin nebo v kombinaci s látkovými květy dle Vašeho výběru, doplněná vhodně zvolenými stuhami s nápisy. Po obřadu je možno domluvit převoz a uložení květinových darů.

Výkop hrobu a zajištění nosičů

Výkopy hrobu se řídí pravidly správy pohřebiště. U těch, která tuto službu zajištěnou nemají, zprostředkujeme výkop, vyzdobení a zasypání hrobového místa. Je nutná osobní schůzka minimálně dva dny před obřadem, přesné určení hrobového místa, pokud se jedná o dvojhrob i o určení strany, popřípadě domluvení prohloubeného kopání, odstranění náhrobních desek a podobně. Zajistíme maximálně čtyři nosiče.

 

Tisk smutečního oznámení (parte), jeho rozeslání

Parte můžete zvolit  barevné nebo černobílé, s fotografií nebo bez. Jako předlohu lze použít i hromadnou fotografii, vhodně upravíme, popř. můžete donést na flash nebo poslat mailem. Tvoříme jej přímo s Vámi, poradíme s textem, nabídneme verš. Po dodání adres rozešleme.

Přeprava smutečních hostů

Autobusem, nebo osobními vozidly, podle počtu hostů. Domluvíme předem hodinu a místo přistavení dopravního prostředku i místo odvozu. Toto sdělení můžeme zakomponovat do textu parte, jako informaci pro smuteční hosty. Pro tělesně postižené hosty speciálním mikrobusem s hydraulickou plošinou včetně invalidního vozíku.

Vystavení úmrtního listu

Zprostředkujeme vždy na příslušné matrice podle místa úmrtí. Ta jej vystaví a zašle zpravidla do 14 dnů na adresu přímým příbuzným. Úmrtní list potřebujete při rušení vdovských a invalidních důchodů, zřizování vdovských důchodů a při pozůstalostních řízeních.

Potvrzení o nároku pracovního volna pro zaměstnavatele

Vystavíme v kanceláři podle počtu osob, které jej mohou uplatnit u svého zaměstnavatele.

Uložení zpopelněných ostatků vsypem do země

Provádíme individuální vsyp na hřbitově v Novém Jičíně, Příboře a v Hranicích kdykoliv mimo zimní období.

Dočasné uložení urny se zpopelněnými ostatky

Poradenství

Nabízíme bezplatnou pomoc

  • poradenství při sjednání obřadu a jeho přípravě, při výběru oblečení pro zemřelého, provedení obřadem
  • prostor zvládnout nezměnitelnou situaci ztráty blízké osoby, porozumět reakcím a procesům.

Poradíme v otázkách týkajících se vyřizování sociálních dávek a pozůstalosti, prostřednictvím kvalifikovaných terapeutů nabízíme pomoc v těžké životní situaci.

 

Zprostředkujeme Vám

Nakoupíte u nás

  • Nerezové svítilny a vázy
  • Hřbitovní svíce
  • Olejové lampy včetně příslušenství
  • Lampové oleje
  • Skleněné a zátěžové vázy
  • Skleněné kryty se stříškami
  • Designové obaly na urny včetně biologicky rozložitelných
  • Látkové květiny
Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz