Stálá pohotovostní služba zdarma:
800 100 788

Varianty pohřbu

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se o převoz zemřelého z místa úmrtí, nebo dočasného uložení, do krematoria a zpopelnění bez smutečního obřadu v obřadní síni. Tato možnost nevylučuje krátké rozloučení bezprostředně před samotnou kremací, jedná se o exkluzivní službu, kterou poskytují ne všechna krematoria.

Podrobnosti

Zpopelnění s obřadem

Smuteční obřad, který probíhá v obřadní síni, v kostele nebo doma, a to za účasti rodiny, přátel a známých, nebo jen v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý převezen ke zpopelnění do krematoria. Zpravidla zahrnuje hudební produkci, řečníka a květinové dary.

Podrobnosti

Pohřbení do země nebo hrobky s obřadem

Smuteční obřad, který probíhá v obřadní síni, v kostele, jen na hřbitově nebo doma, a to za účasti rodiny, přátel a známých, nebo v úzkém rodinném kruhu. Po skončení obřadu je zemřelý pohřben do hrobu nebo do hrobky na hřbitově. Zpravidla zahrnuje hudební produkci, řečníka, květinové dary, výkop hrobu nebo odkrytí hrobky a nosiče.

Podrobnosti

Vsyp s obřadem

Varianta, která může následovat po zpopelnění a dovozu zpopelněných ostatků zemřelého. Probíhá na vsypové loučce na hřbitově. Za asistence správce hřbitova je popel zemřelého vsypán do předem připravené jamky. Tento úkon je zpravidla doprovázen hudební produkcí a probíhá za účasti rodiny.

Podrobnosti

Všechny služby

Nepřetržitá pohotovostní služba pro převozy zemřelých z místa úmrtí

Naši pracovníci provádějí převozy speciálně upravenými certifikovanými vozidly. Převoz můžete zařídit telefonicky na bezplatné lince v kteroukoliv dobu nebo osobně v kanceláři pohřební služby v provozní době. Provádí se vždy ve dvou pracovnících, kteří jsou schopni na místě obléci a upravit zemřelého a poradit v dalších krocích.

Zajištění vystavení úmrtního listu

Zprostředkujeme vždy na příslušné matrice podle místa úmrtí. Ta jej vystaví a zašle zpravidla do 14 dnů na adresu přímým příbuzným. Úmrtní list potřebujete při rušení vdovských a invalidních důchodů, zřizování vdovských důchodů a při pozůstalostních řízeních.

Tisk smutečního oznámení (parte), jeho rozeslání a oznámení v tisku

Parte můžete zvolit  barevné nebo černobílé, s fotografií nebo bez. Jako předlohu lze použít i hromadnou fotografii, vhodně upravíme, popř. můžete donést na flash nebo poslat mailem. Tvoříme jej přímo s Vámi, poradíme s textem, nabídneme verš. Po dodání adres rozešleme.

Potvrzení o nároku pracovního volna pro zaměstnavatele

Vystavíme v kanceláři podle počtu osob, které jej mohou uplatnit u svého zaměstnavatele.

Zajištění smutečního obřadu včetně smutečního řečníka, hudebního doprovodu, církevního zástupce, fotografa, videonahrávky

Zajistíme termín konání obřadu v kostelích, smutečních síních a domech smutku. Nabídneme Vám výběr z reprodukované hudby, můžete přinést i vlastní nahrávky. Živá hudba – provedení varhany, housle, může být doplněna zpěvem. Dechovka do průvodu i v komornějším seskupení. Řečník sestaví projev dle dotazníku, sami určíte jaké životní události má zmínit, lze domluvit i osobní schůzku, konečnou verzi můžete korigovat mailem předem. U církevního zástupce domluvíme osobní schůzku a vhodně doplníme hudební produkcí, obřady v kostelích se řídí pravidly té které církve.

Dotazník ke stažení.

Výběr rakve

Zajištění květinových darů a jejich dodání na místo obřadu

Zprostředkujeme zhotovení kytice na rakev, věnců a kytic na položení nebo do vázy, vazba může být ze živých květin nebo v kombinaci s látkovými květy dle Vašeho výběru, doplněná vhodně zvolenými stuhami s nápisy. Po obřadu je možno domluvit převoz a uložení květinových darů.

Dočasné uložení urny se zpopelněnými ostatky

Zajištění výkopu hrobu a nosičů

Výkopy hrobu se řídí pravidly správy pohřebiště. U těch, která tuto službu zajištěnou nemají, zprostředkujeme výkop, vyzdobení a zasypání hrobového místa. Je nutná osobní schůzka minimálně dva dny před obřadem, přesné určení hrobového místa, pokud se jedná o dvojhrob i o určení strany, popřípadě domluvení prohloubeného kopání, odstranění náhrobních desek a podobně. Zajistíme maximálně čtyři nosiče.

Zajištění uložení zpopelněných ostatků vsypem do země

Provádíme individuální vsyp na hřbitově v Novém Jičíně, Příboře a v Hranicích kdykoliv mimo zimní období.

Přeprava smutečních hostů, zajištění přepravy tělesně postižených hostů

Autobusem, nebo osobními vozidly, podle počtu hostů. Domluvíme předem hodinu a místo přistavení dopravního prostředku i místo odvozu. Toto sdělení můžeme zakomponovat do textu parte, jako informaci pro smuteční hosty. Pro tělesně postižené hosty speciálním mikrobusem s hydraulickou plošinou včetně invalidního vozíku.

Balzamace

Nabízíme možnost lehké balzamace, tedy částečného zakonzervování těla zemřelého na dobu nezbytně nutnou nebo určitou. Skládá se ze dvou složek: zevní, do které patří základní služba jako očista zemřelého, odstranění tělních nedostatků po nehodách až po kosmetiku a makeup. Druhou složkou, která se neprovádí vždy, ale je nutná při repatriaci (převozu zemřelých do i ze zahraničí) je konzervace lidského těla pomocí konzervačních látek za účelem časově omezeného zabránění rozkladných procesů v těle zesnulých. Dnes je tuto metodu uchování těla nutno použít při převozu zesnulého do 63 zemí světa.

Poradenství

Nabízíme bezplatnou pomoc

 • poradenství při sjednání obřadu a jeho přípravě, při výběru oblečení pro zemřelého, provedení obřadem
 • prostor zvládnout nezměnitelnou situaci ztráty blízké osoby, porozumět reakcím a procesům.

Poradíme v otázkách týkajících se vyřizování sociálních dávek a pozůstalosti, prostřednictvím kvalifikovaných terapeutů nabízíme pomoc v těžké životní situaci.

 

Nakoupíte u nás

 • Nerezové svítilny a vázy
 • Hřbitovní svíce
 • Olejové lampy včetně příslušenství
 • Lampové oleje
 • Skleněné a zátěžové vázy
 • Skleněné kryty se stříškami
 • Designové obaly na urny včetně biologicky rozložitelných
 • Látkové květiny

Zprostředkujeme Vám

 

 • Zhotovení porcelánových fotografií na pomníky
 • Zhotovení památečního skla nebo šperku se zataveným popelem zemřelého
 • Zhotovení štítku na urnu včetně uměleckého rytí jména
 • Přesypy uren

Nový Jičín

Telefon: (+420) 556 706 678
Mobil: (+420) 731 430 720
E-mail: obelisk@psobelisk.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

Adresa:
Dolní brána 12, Nový Jičín

Hranice

Telefon: (+420) 581 694 110
Mobil: (+420) 731 534 888
E-mail: obelisk@psobelisk.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30

Adresa:
Svatoplukova 80, Hranice
vchod z ul. Na Náspech