Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Vize českého pohřebnictví 2050

Ze vzniku spolku „Poslední stopa“ máme ohromnou radost. Už skoro desetiletí prošlapáváme cestu českému přírodnímu pohřebnictví, ale dosud tu chyběla organizace, která by se věnovala změnám legislativy. A teď ta organizace nejen existuje, ale navíc ji tvoří tak nadaní, schopní, zajímaví a po všech stránkách svěží lidé, že vůbec nepochybujeme o tom, že české pohřebnictví promění.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz