Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Izraelský podzemní hřbitov

Když i pozůstalí musí pod zem:

Izraelský podzemní hřbitov

Har HaMenuchot

Pohřbít své blízké zesnulé je zvyk, který jde napříč snad všemi lidskými kulturami. Najít pro místo posledního odpočinku prostor je někde ovšem dost těžké. Obrat „pohřbít pod zem“ v izraelském Jeruzalémě proto nabývá dost nečekaného významu.

Největší jeruzalémský hřbitov Har HaMenuchot (píše se i jako Har ha-Menuchot) byl založen v roce 1951 na ploše 300 tisíc metrů čtverečních. Za bezmála sedmdesát let existence se rozrostl na současných 580 000 metrů čtverečních a místo posledního odpočinku zde nalezlo 150 tisíc lidí. Kapacita ale ani tak nedostačovala, a tak Izraelci museli sáhnout po zcela originálním řešení – a otevřeli vůbec první moderní podzemní hřbitov.

Chodby delší než 1,5 kilometru

Har HaMenuchot neboli Hora odpočinku je největší jeruzalémský hřbitov, na němž spočine většina židů, kteří žijí ve Svatém městě. Jenže kapacita hřbitova je vyčerpaná a místa pro další zesnulé už jednoduše nejsou. Proto Izraelci hřbitov rozšířili tam, kde je stále místa dost – pod zem!

Pod Horou odpočinku stavbaři vyhloubili gigantický labyrint chodeb, které jsou dohromady dlouhé 1 600 metrů. Tunely jsou šestnáct metrů vysoké a v každém podlaží, vymezeném nutným ochozem, jsou hroby ve třech až čtyřech řadách nad sebou. I v nejparnějším létě tu je stálá teplota 23 °C. Jednotlivá patra propojují eskalátory a prostor je podle prvních návštěvníků velmi vzdušný a citlivě řešený. Počet hrobů v první fázi výstavby dosáhl kapacity 24 tisíc.

 

Místo v souladu s tradicemi

Hananja Šahor, výkonný ředitel jednoho z tradičních židovských pohřebních společenství, které na hřbitově Har HaMenuchot operují a nazývají se Chevra kadiša, popisuje, jak projekt stavby vznikal: „Už když jsme začali monumentální stavbu plánovat, projednali jsme její podobu s rabíny tak, aby vše bylo stoprocentně v souladu s židovskými tradicemi. Báli jsme se, že sem lidé nebudou chtít chodit, protože to bude působit klaustrofobicky. Zatím ale všichni, kdo v nové podzemní části byli, si pochvalují, že prostor vypadá nádherně. Jsem si jistý, že se tohle bude lidem nakonec líbit víc, než dosavadní způsob pohřbívání.“

Podzemní hřbitov byl otevřen na konci roku 2019 a má se tu konat zhruba 70 % všech pohřbů v Jeruzalémě. Mít hrob na hřbitově Har HaMenuchot je totiž prestižní záležitost a mnoho míst bylo prodaných ještě před oficiálním otevřením. Cena přitom není malá – jeden hrob vyjde v přepočtu na 230 tisíc korun. „Lidé budou umírat asi vždy, takže bude potřeba místo, pokud chcete zachovat zvyky a práva, které každá komunita má. V Izraeli například není běžná kremace, takže zkrátka potřebujete hodně místa,“ lakonicky konstatuje Arik Glazer.

Inspirace do budoucna

Podzemní hřbitov začali Izraelci budovat v roce 2012, kdy už bylo jasné, že se Jeruzalém bez nového prostoru neobejde. Samotná stavba trvala tři roky a vyšla v přepočtu na více než miliardu korun. Velkou část z této sumy zaplatili zahraniční „investoři“ – židé, kteří touží po místě na hřbitově na Hoře odpočinku.

Moderní hřbitov navíc nejenže splňuje všechny požadavky na pohřeb v duchu židovských tradic, ale vrací se dokonce k jeho samotným kořenům, jak vysvětluje izraelský archeolog Amit Reem: „Před třemi nebo dvěma tisíci lety se židovský pohřeb konal ve dvou fázích. Zesnulého nejprve umístili do jeskyně vysekané v jeruzalémské skále, vchod uzavřeli kamenem a po osmi měsících jeskyni otevřeli. V tu dobu už z mrtvého zůstala jen kostra. V druhé fázi pak kosti vyzdvihli a uložili je do malé díry, kterou v jeskyni vyhloubili.“

Stavbaři zatím z hory ukousli jen pět procent prostoru, který má být do budoucna věnován výstavbě podzemního hřbitova. Kdy bude stavba pokračovat, ale zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že Izraelci jsou proslulí svými novátorskými technologickými postupy a nápady, je ale velmi pravděpodobné, že podobné projekty odstartují i v dalších izraelských městech.

Svaté pohřební společenství

Chevra kadiša (což v překladu znamená Svaté společenství) je tradiční židovská organizace, která dohlíží na to, aby byla těla zesnulých židů připravena k pohřbu v souladu s tradicemi. Hlavními požadavky jsou úcta k mrtvému tělu, jeho obřadní očištění a oblečení.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 1.9.2020

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Od 1. září platí povinnost nošení roušek :

 • na úřadech (v místech, která slouží pro setkávání s veřejností),
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
 • ve volebních místnostech,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky.

s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • osob s poruchou intelektu,
 • osob s poruchou autistického spektra,
 • osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 • pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, kteří jsou u tohoto obřadu,
 • osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • pohybu a pobytu v prostorech lázeňských a léčebných bazénů,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osob přednášejících a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Od 1. září platí tato pravidla pro hromadné akce, jako jsou divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé :

 • na venkovních akcí je povolená účast maximálně 1 000 osob
  • v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob,
 • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob
  • v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob.
  • při účasti více  než 100 osob platí povinnost nošení roušek

Od 1. září platí pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb následující pravidla :

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • platí povinnost nosit roušky.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz