Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Karanténa – nařízení vlády

Oznamujeme, že v souvislosti s nařízením vlády o karanténě, pohřební služba Obelisk poskytuje pohřební služby neomezeně. Žádáme o respektování rozhodnutí vlády týkající se shromažďování a sjednávání obřadů v rodinném kruhu, tedy v minimálním počtu osob. Chráníte tak sebe a své nejbližší.

Prodej drobného hřbitovního zboží , svíček a květin je přerušen.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují konání hromadných akcí nad 100 osob

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz