Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Opatření Vlády ČR ze dne 25.2.2021

Od čtvrtka 25. února se mění pravidla pro ochranu nosu a úst. Nově bude nutné namísto látkové roušky nosit respirátor nejméně třídy FFP2 nebo obdobné, nanoroušku, nebo dvě zdravotnické roušky . Povinnost platí mimo jiné ve vnitřních prostorách, obchodech a službách, zdravotnických a sociálních zařízeních či v dopravě. 

 

 

  • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu.

 

 

  • za základní ochranu dýchacích cest (nos, ústa) se od čtvrtka 25. února považuje jen nanorouška, respirátor s účinností alespoň 95 %(minimálně třídy FFP2 nebo KN95, vždy bez výdechového ventilu) nebo zdravotnická rouška (mimo vnitřní prostory a venkovní prostory při nedodržení odstupu 2 metry dvě roušky přes sebe)
  • mít roušku/respirátor je povinné ve všech vnitřních prostorechstaveb mimo bydliště nebo místo ubytování a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud jsou na místě alespoň 2 lidé vzdálení od sebe méně než 2 metry a nejedná-li se o členy domácnosti. Do 28. února platí výjimka, že v těchto prostorách stačí jakákoli ochrana dýchacích cest.
  • nanorouška, respirátor, nebo zdvojená zdravotnická rouška je povinná v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti)
  • ve výjimečných případech – kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele – je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů
  • z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě (při dodržování rozestupu), lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo v mateřské škole, žáci a učitelé při tělocviku, zpěvu či hře na dechové nástroje, děti v domovech a žáci na internátech atd. Výjimku mají také osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a další lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu, klienti sociálních služeb apod.

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz