Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Usnesení vlády ČR – Omezení počtu osob na pohřbu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23.prosince 2020 č.1375 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do23:59 hod.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do04:59 s výjimkou:

účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova.

Opatření vlády od 3. prosince 2020

Pohyb lidí a shromažďování

od 3. prosince již neplatí noční zákaz vycházení ani omezení volného pohybu osob

lidé musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. Zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a podmínkám vykonávat doma

lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 50 osob s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání, nebo dětí a žáků ve škole, ti by však měli dodržovat rozestupy. Uvnitř se mohou lidé sejít v počtu desíti osob

k dosud povoleným profesionálním sportovním soutěžím se od 3. prosince přidaly amatérské, oboje ovšem stále bez diváků. Od 3. prosince jsou otevřena také vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti osob. Pro amatérské sportovce platí povinnost nosit roušky. Venku mohou sportovat dva týmy nebo skupiny

divadla, kina nebo koncertních sály zůstávají nadále zavřená pro diváky, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Znovu se mohou otevřít muzea, galerie a památky. Pro muzea a galerie patří omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity, u hradů či zámků mohou být prováděny nejvýše desetičlenné skupiny

mohou se otevřít veletrhy, výstavy a zoo. Platí povinné roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy, je nutné dodržovat rozestupy minimálně dva metry. Může být využita nejvýše čtvrtina kapacity areálu, povoleny jsou skupinky maximálně deseti osob

svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 30 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry dvou metrů, naplněno může být maximálně 30 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu

účastnit se veřejného shromaždění může nejvýše 100 lidí, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry, každý účastník musí mít roušku

od 3. prosince lze alkoholické nápoje na veřejnosti konzumovat bez omezení


Nošení roušky

povinné nošení ochrany úst a nosu platí pro venkovní prostory na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku mají členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování

mít roušku je povinné i ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování

v autě jsou povinné roušky jen tehdy, pokud v něm člověk jede s lidmi, se kterými nežije v jedné domácnosti

roušky jsou povinné také ve vozech veřejné dopravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřešcích a čekárnách

ve výjimečných případech – kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele – je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů

z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo děti a pracovníci v mateřské škole atd.

co se týče například kadeřnictví a podobných provozoven: kadeřnice musí mít ochranu úst, nicméně nemusí používat štít, zákazníci by měli mít rovněž roušku, pokud to charakter služby umožňuje

Obchody a služby

otevřené mohou být všechny obchody bez výjimky, ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. Nadále platí omezení počtu osob v obchodě: jeden zákazník na 15 metrů čtverečních, nebo udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky

v obchodech není povolena přítomnost více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli i nadále dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u těch malých do 15 m2 se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)

prodejci musí usměrňovat fronty i v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů

v nákupních centrech dále platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko

venkovní trhy jsou povoleny, vláda je ale nedoporučuje. Je na nich ale zakázaná konzumace, stánky by měly být minimálně dva čtyři metry od sebe

umožněn je venkovní prodej vánočních stromků či kaprů

od 3. prosince mohou fungovat veškeré služby, a to za zvýšených hygienických opatření. V případě kadeřnictví, kosmetik nebo pedikůry a manikůry platí podobné omezení počtu osob jako v obchodech (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a povinnost dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy, a to také v čekárnách

hotely či penziony mohou ubytovávat bez omezení

od 3. prosince jsou otevřeny knihovny. Platí pro ně stejná pravidla, jako pro obchody – je povolen jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních, s výjimkou členů domácnosti k sobe lidé nemohou blíže než na dva metry


Restaurace

restaurace mohou mít otevřeno od 6 do 22 hodin. Musí fungovat maximálně na 50 procent kapacity provozovny, u stolu mohou sedět pouze 4 lidé


Školy

pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol

nadále se rotačně (se střídáním po týdnech) učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

od 7. prosince platí střídavá výuka pro studenty středních a vyšších odborných škol

vysokých škol pokračuje distanční výuka, pouze první ročníky fungují v prezenční formě(do 20 studentů ve skupině)

základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času mohou od 7. prosince otevírat lekce do deseti lidí včetně učitele

studenti mohou pobývat na internátech a kolejích

zakázány jsou školy v přírodě

mateřských škol se plošná omezení netýkají

mohou se konat teoretické a praktické závěrečné testy autoškol


Úřady

platí omezení úředních hodin na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu

úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

propadlým řidičským průkazům se prodlužuje životnost, doklady tak nebude nutné měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března. Musí se však splnit zásadní podmínka – platnost dokladu musí vypršet v době, kdy v Česku platí nouzový stav


Zdravotnická a sociální zařízení

návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v hospicech a s pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění

přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

od 5. prosince jsou povoleny návštěvy v domovech pro seniory a odlehčovacích sociálních službách v případě, kdy se návštěvník prokáže nejdéle 48 hodin starým negativním testem na covid nebo důkazem, že nemoc v posledních 90 dnech prodělal. Povinně bude muset mít respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Výjimka platí pro uživatele nezletilé, s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci a uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace


Příjezd do Česka

člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář

v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz