Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Velikonoce

Svatý týden před Velikonocemi:

Kdy přesně začíná a končí, jaké má tradice?
Proč se předvelikonočnímu týdnu říká pašijový, kdy přesně začíná a končí a od čeho se vlastně odvodilo pojmenování jeho jednotlivých dnů?

Kdy začíná a končí pašijový týden?
Pokud jde o dny, které patří do předvelikonočního pašijového týdne, mnoho lidí v tom nemá úplně jasno. Jak to přesně je podle České biskupské konference? Svatý týden začíná Květnou nedělí, která se slaví týden před Velikonocemi a letos vychází na 2. dubna 2023. Pašijový týden pak končí tzv. velikonoční vigilií. Tak se říká noci ze soboty na velikonoční neděli, tedy noci, kdy vstal  Ježíš Kristus z mrtvých.

Zvyky a tradice pašijového týdne
Celý pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím, což jsou biblická vyprávění, kterými si lidé připomínají utrpení Ježíše Krista. Pojem pašije je odvozen z latinského passio, což znamená právě utrpení  a co symbolizují jednotlivé dny?

Květná neděle byla celá ve znamení svěcení kočiček, které měly podle lidové tradice ochrannou moc. A neobyčejné schopnosti mají prý také lidé, kteří se právě v tento den narodili.

Modré pondělí je pojmenované podle německého „blau“. To kromě modré barvy, do které se       v tento den zdobily kostely, znamená také „neschopný práce“. V tento den tak bylo lidem podle tradice zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.

Šedivé úterý získalo své pojmenování zřejmě podle toho, že hospodyně v tento den vymetaly pavučiny. Dále se bílilo a myla se okna. Tomuto dni se říkalo také Žluté úterý, asi podle slunečního světla, které se po úklidu opět dostalo dovnitř.

Škaredá středa symbolizuje den, kdy Jidáš zradil Ježíše a před tím se prý na něj škaredil.              V domácnostech se uklízelo a hlavní bylo vymetání komínů. Odtud také pochází další lidový název: Sazometná středa.

Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila nemocem. Také se sel len a hrách, protože vše, co se v tento den zaselo, dobře prospívalo.

Velký pátek připomíná utrpení Ježíše Krista, který byl v tento den odsouzen, ukřižován a pohřben. V Erbenově Kytici se vypráví, že se v tento magický den otevírají poklady.

Bílá sobota byla ve znamení smutku u Ježíšova hrobu. Večer a v noci pak nastávají oslavy Kristova vzkříšení.

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz