Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

MOBILNÍ HOSPIC

STROM   ŽIVOTA   –   MOBILNÍ  HOSPIC

 

 

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.
Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne.

Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.

Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Co nabízíme?

  • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
  • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
  • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Komu?
Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a

  • O které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
  • U nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • U nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců

Změna legislativy nám umožňuje čerpat na část našich služeb úhradu ze zdravotního pojištění. Ačkoliv je to změna, kterou jsem velmi uvítali, nepokrývá nám platba ze zdravotních pojišťoven veškeré náklady na multidisciplinární péči o pacienty, kterým se věnujeme. Mobilní hospicová péče Stromu života tak zůstává i nadále částečně závislá na příjmech z darů.

 

Pokud Vy, nebo někdo z Vašich blízkých potřebuje domácí hospicovou péči, ozvěte se nám telefonicky nebo přijďte osobně po předchozí telefonické domluvě na jedno z našich níže uvedených kontaktních míst.
Vaše dotazy ráda zodpoví Mgr. Jana Wasilová telefonicky na čísle 553038016 nebo mailem na wasilova@zivotastrom.cz.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz