Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Přírodní pohřebnictví

CO POJMEM “PŘÍRODNÍ POHŘEBNICTVÍ” VLASTNĚ MYSLÍME?

Pohřbívání v souladu a s respektem k přírodě, bez plastových květin a věnců, pod širým nebem, třeba v recyklovatelné, papírové či proutěné urně.

Rozloučení, které může probíhat jak v rámci hřbitova na místě vyhrazeném pro tento ekologický způsob ukládání ostatků, tak i mimo něj – třeba na vaší zahradě, nebo na jiném místě, které zesnulý člověk miloval.

Navrácení se k přirozenému začlenění smrti do koloběhu života, ať už jde o doprovázení umírajících, přípravu posledního rozloučení “na míru”, vlastní rituál, nebo prostor pro zármutek.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz