Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Opatření KHS MS kraje ze dne 17.7.2020 – mimořádné opatření při epidemii.

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě ze dne 17.7.2020 č. 6 v omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách:

Zakazuje se účast přesahující ve stejný čas  100 osob a je zachován odstup mezi osobami 2 metry vyjma členů jedné domácnosti. V případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, s výjimkou členů jedné domácnosti.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 17.7.2020

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz