Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Je vždy nutné vyřizovat nový občanský průkaz?

Po úmrtí manžela nebo manželky nemusíte mít vždy nový OP.  Je to nutné  jen v případě,  kdy máte ve stávajícím OP uvedený i rodinný stav – vdaná/ženatý. O vydání nového OP žádejte na příslušném úřadě do 15 pracovních dnů od obdržení úmrtního listu manžela/manželky.

Podrobné informace pro Nový Jičín a okolí:

Adresa, kde žádat o OP: Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1 – Odbor správních činností – 1. patro

Telefon: 556 768 210, 556 768 321, 556 768 322

Úřední hodiny:

Po, St : 8-11, 12-17

Út, Čt : 8-11, 12-14

Doklady:

-rodný list, úmrtní list

– původní občanský průkaz anebo Doklad o státním občanství

– fotografii- pořizuje úředník při podání žádosti

Informace pro imobilní občany:

I pro občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad a potřebují si vyřídit občanský průkaz, máme řešení. Úředník MěÚ Nový Jičín navštíví žadatele přímo v místě pobytu (v obci v jeho správním obvodu), pořídí obraz jeho obličeje a podpis na pracovní žádosti. Další zpracování žádosti je již prováděno na úřadě bez přítomnosti občana. Vyhotovený občanský průkaz je občanovi stejnou cestou osobně předán. V případě potřeby, volejte výše uvedená čísla.

Podrobné informace pro Hranice a okolí:

Adresa, kde žádat o OP: Městský úřad Hranice, Zámecká 118 – Odbor vnitřních věcí – dveře č.221

Telefon: 581 828 551, 581 828 555

Úřední hodiny:

Po, St : 8.00-11.30, 12.30-17.00

Út, Čt : 8.00-11.30, 12.30-14.30

Doklady:

-rodný list, úmrtní list

– původní občanský průkaz anebo Doklad o státním občanství

– fotografii – pořizuje úředník při podání žádosti

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz