Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

evzpomínky.cz

Vzpomínkový portál   www.evzpominky.cz

 

Když někdo z našich blízkých zemře, nepřestane být součástí našeho života. Není tu sice tak, jak jsme na něj byli zvyklí, ale jsou tu jeho věci, jsou tu místa s ním spojená, události, které nám připomínají, že tu s námi byl nebo byla. Mnoho věcí, byt, oblečení, hudba, jídlo, zvuky, vůně i naše myšlenky, vše obsahuje a připomíná nám zemřelého. V našich vzpomínkách je prostě stále přítomen. Doba, kdy si pomalu a bolestně zvykáme, že dotyčná osoba není již s námi, a kdy nám dochází, že nám zbývají „jen“ vzpomínky, se nazývá dobou truchlení. V této době svým způsobem končíme starý a začínáme nový život. Musíme se naučit, že tu není někdo, kdo tu byl, a musíme se naučit jej bez velkých bolestí udržet živého ve svých vzpomínkách.

V naší společnosti se vytratily některé rituály, které pomáhaly touto dobou projít. Naše potřeba truchlení a loučení ale nezmizela. Tento vzpomínkový portál není virtuální kopií hřbitova, ale nabízí možnost, jak udržovat vzpomínky na zesnulé naživu a jak spojovat lidi, kteří měli dotyčného nebo dotyčnou rádi. Internet nabízí snadné překonání vzdáleností a otevírá možnosti k vzpomínání, které jsou blízké i těm, kterým již rituály našich předků mnoho neříkají.

Provozovatelem těchto stánek je Cesta domů. Jejich cílem není jen poskytnout novou možnost jak vzpomínat na zesnulé, ale i podpořit diskusi o smrti v naší společnosti. To může vést i k hledání smyslu klasických rituálů, jako je například pohřeb, výroční setkávání, zádušní modlitby či bohoslužba, navštěvování hrobů i jiné vzpomínání.

 

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz