Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Asociace poradců pro pozůstalé – Jsme na zármutek s Vámi…

Asociace poradců pro pozůstalé (APPP ) je zapsaný spolek, který sdružuje profesionální poradce pro pozůstalé s cílem pracovat společně na rozšiřování a zkvalitňování nabízených služeb truchlícím klientům. Snaží se rovněž o vytváření společenského klimatu usnadňujícího životní situaci pozůstalých. Nabízí prostor pro otevřenou diskusi o otázkách souvisejících s umíráním a smrtí.

Jako poradci pro pozůstalé poskytují své služby všem, kteří prožili očekávanou, ale i náhlou ztrátu blízkého člověka nebo pečují o umírajícího. Nabízí pomoc tam, kde smutek není z nejrůznějších důvodů přijímán.

Potřebujete-li poradenské služby poradce pro pozůstalé z našeho okolí, volejte prosím

Andreu Radomskou 606 479 924, anebo ji kontaktujte na emailu: poradna@zivotastrom.cz

 

http://poradci-pro-pozustale.cz/

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz