Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Výkop hrobu a zajištění nosičů

Výkopy hrobu se řídí pravidly správy pohřebiště. U těch, která tuto službu zajištěnou nemají, zprostředkujeme výkop, vyzdobení a zasypání hrobového místa. Je nutná osobní schůzka minimálně dva dny před obřadem, přesné určení hrobového místa, pokud se jedná o dvojhrob i o určení strany, popřípadě domluvení prohloubeného kopání, odstranění náhrobních desek a podobně. Zajistíme maximálně čtyři nosiče.

 

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz