Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Balzamace

Nabízíme možnost lehké balzamace, tedy částečného zakonzervování těla zemřelého na dobu nezbytně nutnou nebo určitou. Skládá se ze dvou složek: zevní, do které patří základní služba jako očista zemřelého, odstranění tělních nedostatků po nehodách až po kosmetiku a makeup. Druhou složkou, která se neprovádí vždy, ale je nutná při repatriaci (převozu zemřelých do i ze zahraničí) je konzervace lidského těla pomocí konzervačních látek za účelem časově omezeného zabránění rozkladných procesů v těle zesnulých. Dnes je tuto metodu uchování těla nutno použít při převozu zesnulého do 63 zemí světa.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz