Stálá pohotovostní služba zdarma: 800 100 788

Vystavení úmrtního listu

Zprostředkujeme vždy na příslušné matrice podle místa úmrtí. Ta jej vystaví a zašle zpravidla do 14 dnů na adresu přímým příbuzným. Úmrtní list potřebujete při rušení vdovských a invalidních důchodů, zřizování vdovských důchodů a při pozůstalostních řízeních.

Copyright © 2020 Pohřební služba OBELISK | Design lukasfrei.cz